Over het kantoor

Schmidt Advocatuur is een advocatenkantoor dat zich uitsluitend toelegt op de behandeling van nationale- en internationale strafzaken. Wij behandelen alle facetten van het strafrecht en treden in heel Nederland op voor alle rechterlijke instanties. Het kantoor onderhoudt goede samenwerkingsverbanden met diverse kantoren in het buitenland, waaronder in België, Spanje en Duitsland.

Onze advocaten behandelen regelmatig zaken betreffende georganiseerde criminaliteit, waaronder verdenkingen inzake de Opiumwet, Wet Wapens- en Munitie en verdenkingen van fiscaal-economische aard. Daarnaast hebben de advocaten jarenlange ervaring met de behandeling van commune strafzaken, waaronder levensdelicten, zedenzaken en mensenhandel. Verder behandelen wij ook TBS- en Jeugdzaken en cassatie bij de Hoge Raad. Ook voor de lichtere verdenkingen, zoals overtredingen of zaken die ten overstaan van de politierechter worden behandeld, kunt u bij ons kantoor terecht. Daar waar mogelijk en opportuun sturen wij er bij het openbaar ministerie op aan de zaak buiten de rechter af te doen.

Ook schakelen wij deskundigen in wanneer de zaak daarom vraagt. Te denken valt hierbij aan het inwinnen van advies bij gedragsdeskundigen, forensisch deskundigen en deskundigen op het gebied van telecommunicatie.

Vanzelfsprekend  verhouden wij ons enkel en alleen tot de media, eerst na overleg met de cliënt en als wij dit in het belang van de zaak achten.

Met betrekking tot de wijze waarop en de voorwaarden waaronder wij u kunnen bijstaan, kunt u te allen tijde vrijblijvend contact met ons opnemen.

Schmidt advocatuur maakt geen gebruik van een Stichting Derdengelden.