Kosten

Wanneer uw voorlopige hechtenis is bevolen of wanneer u onder een bepaalde inkomensgrens valt komt u in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (een ‘toevoeging’). In dat geval hoeft u alleen een vooraf vastgestelde, inkomensafhankelijke eigen bijdrage te betalen. Voor meer informatie kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen: www.rvr.org.

Als u niet voor een toevoeging in aanmerking komt dan kunnen wij u bijstaan op betalende basis. Wij hanteren een vast uurtarief en maken vooraf een schatting van de omvang van de zaak. Bijstand op basis van een vast bedrag behoort ook tot de mogelijkheden. Voor meer informatie over onze tarieven kunt u te allen tijde contact met ons opnemen:
020 – 530 43 10 of [email protected].